TV& VIDEO

Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc chương trình sinh viên với biển đảo

Khai mạc chương trình sinh viên với biển đảo

Chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc năm 2014” vừa được khai mạc tối 15/5 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.