TV& VIDEO

Đại học Texas

Bút phát hiện mô tế bào ung thư

Bút phát hiện mô tế bào ung thư

VTV.vn - Đây là thành tựu của một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Texas, Mỹ.