TV& VIDEO

đại học viện

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ là Trung tâm đào tạo nhân tài cho cả nước

Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ là Trung tâm đào tạo nhân tài cho cả nước

Nhà giáo ưu tú Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội đã chia sẻ mong muốn xây dựng trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thành Trung tâm đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả nước.