TV& VIDEO

đại học Việt Nam

Thay đổi tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học là tất yếu

Thay đổi tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học là tất yếu

VTV.vn - Theo các chuyên gia giáo dục, việc Bộ GD&ĐT xây dựng 25 tiêu chuẩn mới với 111 tiêu chí thay thế 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí trước đây là tất yếu.