TV& VIDEO

Đại học Y khoa

Trao chứng nhận đầu tư dự án Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

Trao chứng nhận đầu tư dự án Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tiến hành trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án thành lập trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam, có tổng vốn đầu tư giai đoạn I trên 20 triệu USD.