TV& VIDEO

Đại hội Đảng lần thứ 12

"Phải đấu tranh, phản bác kịp thời trước những thông tin bôi nhọ, không có cơ sở"

"Phải đấu tranh, phản bác kịp thời trước những thông tin bôi nhọ, không có cơ sở"

VTV.vn - Đây là ý kiến của ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về các nhận định thiếu cơ sở nhằm làm nhiễu loạn thông tin trước Đại hội Đảng XII.