TV& VIDEO

Đại Hùng

Không khí đón Tết trên giàn khoan

Không khí đón Tết trên giàn khoan

Tết này, ngọn đuốc của giàn Đại Hùng 01, giàn nửa nổi nửa chìm, có tuổi thọ “già nhất” hơn 40 năm, cách Vũng Tàu hàng trăm cây số vẫn rực cháy trên biển Đông.