Đài khí tượng

Phú Yên chủ động triển khai công tác ứng phó lụt bão

Phú Yên chủ động triển khai công tác ứng phó lụt bão

VTV.vn - Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên, từ nay đến cuối năm, trên các sông dự báo xuất hiện 3 - 5 trận lũ; chịu ảnh hưởng một cơn bão và áp thấp nhiệt đới.