TV& VIDEO

Đài khí tượng

Lặng thầm nghề quan trắc khí tượng trong bão số 10

Lặng thầm nghề quan trắc khí tượng trong bão số 10

VTV.vn - Thầm lặng trong mưa bão, các cán bộ quan trắc vẫn lấy số liệu khí tượng để thông tin chính xác đến hàng triệu người.