TV& VIDEO

Đài kiểm soát không lưu

Nghề kiểm soát không lưu: Công việc nhiều thử thách

Nghề kiểm soát không lưu: Công việc nhiều thử thách

VTV.vn - Kiểm soát viên không lưu là nghề đòi hỏi sự chuẩn mực khắc nghiệt nhất trong mọi nghề.