TV& VIDEO

đại liên

60 năm, trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ

60 năm, trận mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ

Hôm nay (13/3) là vừa tròn 60 năm, kể từ trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ với cuộc tấn công vào đồi Him Lam chiều ngày 13/3/1954.