TV& VIDEO

Đại lộ Đông Tây

Chủ tịch nước tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

 Sáng 23/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ông Tsuno Motonori, Trưởng đại diện cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tại Việt Nam nhân dịp ông kết thúc nhiệm kỳ công tác.