TV& VIDEO

đại lộ Nguyễn Văn Linh

TP.HCM: Ngừng hoạt động mái ấm tình thương Hạnh Phúc

TP.HCM: Ngừng hoạt động mái ấm tình thương Hạnh Phúc

VTV.vn - Nhà Hạnh Phúc - nơi 8 năm qua đã nuôi dưỡng và chăm sóc 32 em mồ côi, không nơi nương tựa ở huyện Bình Chánh, TP. HCM - đã được yêu cầu ngừng hoạt động.