TV& VIDEO

đại náo

PTL Biệt động Sài Gòn - Tập 3: Đại náo Sài Gòn

PTL Biệt động Sài Gòn - Tập 3: Đại náo Sài Gòn

 Bộ phim tài liệu Biệt động Sài Gòn - tập 3 với tiêu đề Đại náo Sài Gòn sẽ phát sóng lúc 7h30 ngày mai (17/7) trên VTV1.