TV& VIDEO

đãi ngộ

Bình Dương: 114 tỷ VND tạm ứng bảo hiểm giúp các DN bị thiệt hại vững tin hơn

Bình Dương: 114 tỷ VND tạm ứng bảo hiểm giúp các DN bị thiệt hại vững tin hơn

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp bị thiệt hại vừa qua, chiều 6/6, tại tỉnh Bình Dương, Bộ Tài chính phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chi trả tiền bảo hiểm ứng trước cho các doanh nghiệp bị thiệt hại với tổng số tiền tới 114 tỷ VND.