TV& VIDEO

Đài NHK

Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất chương trình dự báo thời tiết

Đào tạo nâng cao năng lực sản xuất chương trình dự báo thời tiết

VTV.vn - Khóa đào tạo về chương trình dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai nằm trong kế hoạch đào tạo hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài NHK (Nhật Bản).