TV& VIDEO

Đài PT-TH Thái Nguyên

Đài PT-TH Hải Phòng, Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm thành lập

Đài PT-TH Hải Phòng, Thái Nguyên kỷ niệm 60 năm thành lập

VTV.vn - Ngày 30 và 31/8, Đài PT-TH Hải Phòng, Đài PT-TH Thái Nguyên đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Đại diện Lãnh đạo Đài THVN đã đến chúc mừng và tham dự lễ kỷ niệm.