TV& VIDEO

Đại sứ quán Thái Lan

Thái Lan hỗ trợ Việt Nam khắc phục hạn hán

Thái Lan hỗ trợ Việt Nam khắc phục hạn hán

VTV.vn - Đại sứ quán Thái Lan đã hỗ trợ đồng bào Việt Nam bị ảnh hưởng bởi hạn hán và xâm nhập mặn.