TV& VIDEO

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.