TV& VIDEO

Đại sứ Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ dự Tiếp tân của Viện Hoa Kỳ - châu Á

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ dự Tiếp tân của Viện Hoa Kỳ - châu Á

VTV.vn - Tại trụ sở Quốc hội tại Washington DC, Viện Viện Hoa Kỳ - châu Á đã tổ chức buổi tiếp tân với sự tham dự của hơn 100 quan chức và đại diện các nước châu Á.