TV& VIDEO

Đại Thành

Người mua nhà dự án Đại Thành có thể thanh lý hợp đồng

Người mua nhà dự án Đại Thành có thể thanh lý hợp đồng

Đại diện PVcomBank cho biết, phía ngân hàng sẽ tạo điều kiện cho người dân được thanh lý hợp đồng, nếu người dân không muốn chờ cho tới khi dự án được hoàn thiện.