TV& VIDEO

đài thọ

Nhật Bản viện trợ để nâng cấp Nhà hát Tuổi trẻ

Nhật Bản viện trợ để nâng cấp Nhà hát Tuổi trẻ

Đại sứ quán Nhật Bản và GĐ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam vừa tiến hành Lễ ký kết hợp đồng viện trợ trao tặng 83.307 USD của “Dự án nâng cấp trang thiết bị cho Nhà hát Tuổi trẻ”.