TV& VIDEO

Daimler Chrysler

FIAT sở hữu hãng xe Chrysler

FIAT sở hữu hãng xe Chrysler

Hãng xe Chrysler của Mỹ sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của nhà sản xuất xe Fiat của Ý, sau một thỏa thuận từ Liên đoàn xe quốc tế với giá 4 tỷ USD.