TV& VIDEO

Đăk Hà

Kon Tum ra quân làm đường giao thông nông thôn

Kon Tum ra quân làm đường giao thông nông thôn

Ngày 3/2 (mùng 4 Tết), huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đã tổ chức ra quân đầu năm làm đường giao thông nông thôn.