TV& VIDEO

Dakar

Triumph Tiger 800XC – Đi ngược lại mọi khái niệm

Triumph Tiger 800XC – Đi ngược lại mọi khái niệm

 Đôi khi có những bản độ thuộc hàng “chẳng giống ai”. Đó chính là bản độ Triumph Tiger 800XC.