TV& VIDEO

đảm bảo an toàn cầu

Thiếu kinh phí để đảm bảo an toàn cầu

Thiếu kinh phí để đảm bảo an toàn cầu

VTV.vn - Tình trạng thiếu kinh phí để trang bị hệ thống chống va đập, hệ thống điều khiển phương tiện, tu sửa, bảo dưỡng cầu khiến việc đảm bảo an toàn cầu gặp khó khăn.