TV& VIDEO

dậm chân tại chỗ

Dự án chung cư B6 Giảng Võ: 10 năm vẫn "dậm chân tại chỗ"

Dự án chung cư B6 Giảng Võ: 10 năm vẫn "dậm chân tại chỗ"

VTV.vn - Đến nay, dự án xây dựng lại nhà chung cư B6 Giảng Võ, Hà Nội vẫn "dậm chân tại chỗ".