TV& VIDEO

Dám khác biệt

“Dám khác biệt” - Thoát khỏi cách tư duy thông thường

“Dám khác biệt” - Thoát khỏi cách tư duy thông thường

VTV.vn - “Dám khác biệt” là một cuốn sách thú vị, giúp người đọc thoát khỏi cách tư duy thông thường ngay từ những dòng đầu tiên.