TV& VIDEO

dâm ô học sinh

Các học sinh tiểu học bị bảo vệ dâm ô chưa được đi khám sức khỏe

Các học sinh tiểu học bị bảo vệ dâm ô chưa được đi khám sức khỏe

VTV.vn - Đến thời điểm này, các em học sinh tại La Pan Tẩn, Lào Cai bị bảo vệ dâm ô vẫn chưa được đưa đi khám sức khỏe để đánh giá mức độ xâm hại.