TV& VIDEO

đàm phán 6 bên

Mỹ-Nhật-Hàn lên kế hoạch họp phái viên về vấn đề hạt nhân

Mỹ-Nhật-Hàn lên kế hoạch họp phái viên về vấn đề hạt nhân

VTV.vn - Đặc phái viên hạt nhân của Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ có kế hoạch nhóm họp để thảo luận các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.