TV& VIDEO

đàm phán hòa đàm

Vòng đàm phán hòa đàm mới về Syria tiếp tục bị trì hoãn

Vòng đàm phán hòa đàm mới về Syria tiếp tục bị trì hoãn

VTV.vn - Vòng đàm phán mới về cuộc khủng hoảng Syria sẽ tiếp tục bị hoãn tới ngày 9/3.