TV& VIDEO

đàm phán thương mại tự do

EU và New Zealand đàm phán thương mại tự do

EU và New Zealand đàm phán thương mại tự do

VTV.vn- Liên minh châu Âu EU và New Zealand hôm 29/10 đã bắt đầu đàm phán về một thỏa thuận tự do thương mại, mở cửa thị trường hơn 500 triệu người tiêu dùng EU đối với Wellington.