TV& VIDEO

đảm trách

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013

Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2013

Danh sách 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2013 vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, báo Tiền phong công bố.