Dân ca Nam Bộ

Bí mật chưa tiết lộ về 7 tiết mục của Bán kết 3

Bí mật chưa tiết lộ về 7 tiết mục của Bán kết 3

Bán kết 3 của cuộc thi đã diễn ra với 7 tiết mục ngang tài ngang sức, nhưng ít ai biết rằng sau mỗi phần trình diễn đều là những cố gắng, nỗ lực đáng khâm phục của các thí sinh.