dân doanh

Năm 2013, TP.HCM vận động hơn 122 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Năm 2013, TP.HCM vận động hơn 122 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Năm 2013, cuộc vận động vì người nghèo của TP.HCM đã vượt chỉ tiêu đề ra hơn 40 tỷ đồng. Thông tin này được công bố trong buổi tổng kết Cuộc vận động vì người nghèo, công tác an sinh xã hội năm 2013 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP.HCM tổ chức ngày 26/3.