TV& VIDEO

dẫn động

Chevrolet SS 2014 - Xe tính năng cao của người Mỹ

Chevrolet SS 2014 - Xe tính năng cao của người Mỹ

 Mẫu xe tính năng cao Chevrolet SS 2014 đã chính thức được vén màn trước khi ra mắt trên đường đua quốc tế Daytona.