TV& VIDEO

đàn gà

ĐBSCL: Gia cầm chết số lượng lớn

ĐBSCL: Gia cầm chết số lượng lớn

Tại ĐBSCL, hiện tượng gia cầm chết với số lượng lớn đang lan rộng. Mới đây nhất, 2 tỉnh Hậu Giang và Kiên Giang đã phát hiện hàng ngàn con gia cầm bị chết.