TV& VIDEO

đàn hát

Ngày 25/8, khai mạc Liên hoan ca trù toàn quốc 2014

Ngày 25/8, khai mạc Liên hoan ca trù toàn quốc 2014

Vào ngày 25/8 tới đây, Liên hoan ca trù toàn quốc 2014 sẽ khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.