TV& VIDEO

dân lập

Trẻ em thời chiến

Trẻ em thời chiến

 Trong thời kỳ chiến tranh, đất nước ta đã có các trường mẫu giáo dân lập với hàng trăm học sinh. Đó là nơi các em trải qua phần lớn thời gian trong ngày.