TV& VIDEO

dán logo

Xuất hiện xe dán logo để tránh bị kiểm tra tải trọng

Xuất hiện xe dán logo để tránh bị kiểm tra tải trọng

VTV.vn - Hiện tại nhiều tỉnh phía Nam xuất hiện tình trạng các xe tải, xe container dán logo "vua", để mong tránh sự kiểm tra của cảnh sát giao thông.