TV& VIDEO

dân pháp

Pháp: Thú vị văn phòng bảo hiểm dành cho người trốn vé tàu

Pháp: Thú vị văn phòng bảo hiểm dành cho người trốn vé tàu

 Tại Pháp, giá vé cho các dịch vụ giao thông công cộng ngày càng tăng đã khiến người dân nước này có xu hướng đi tàu xe trốn vé. Để tránh phải nộp phạt cao, người dân Pháp đã chấp nhận tham gia văn phòng bảo hiểm dành cho người trốn vé.