TV& VIDEO

dân phòng

Cháy chợ trung tâm Thủ đô Vientiane - Lào

Cháy chợ trung tâm Thủ đô Vientiane - Lào

Chợ Thongkhankham, ngôi chợ giữa trung tâm thành phố Thủ đô Vientiane, nơi có hàng ngàn hộ kinh doanh đã bị cháy vào lúc 20h ngày 26/3.