TV& VIDEO

đàn T

Nghệ sĩ Nhật chọn gắn bó với đàn T’rưng Việt Nam

Nghệ sĩ Nhật chọn gắn bó với đàn T’rưng Việt Nam

VTV.vn - Bắt đầu học piano từ năm 3 tuổi, nhưng Oguri Kumiko lại chọn gắn bó với cây đàn T’rưng của Việt Nam, hàng ngày cô vẫn kiên trì giới thiệu cây đàn này với bạn bè quốc tế.