TV& VIDEO

dân thiếu nước sinh hoạt

Trên 20.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn

Trên 20.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt do hạn mặn

VTV.vn - Trên 20.000 hộ dân tại Kiên Giang đang thiếu nước sinh hoạt do 10 trạm cấp nước bị nhiễm mặn.