TV& VIDEO

dân tộc ít người

Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở"

Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở"

VTV.vn - Sáng 24/8, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết "Đề án trang bị sách cho cơ sở" của Ban Bí thư Trung ương Đảng.