TV& VIDEO

Dân văn phòng hiến máu vì bệnh nhân Thalassemia

Ngày 5/6, tham gia hiến máu vì bệnh nhân Thalassemia

Ngày 5/6, tham gia hiến máu vì bệnh nhân Thalassemia

VTV.vn - Sự kiện được các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và Viện Huyết học tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào hiến máu đối với giới văn phòng.