TV& VIDEO

đăng cai tổ chức

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp lần thứ 83 Ủy ban Quốc gia ASCOPE

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức Kỳ họp lần thứ 83 Ủy ban Quốc gia ASCOPE

VTV.vn - Tại Đà Nẵng, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đăng cai tổ chức Kỳ họp lần thứ 83 của Ủy ban Quốc gia Hội đồng Dầu khí ASEAN và các Tiểu ban.