TV& VIDEO

đăng cai tổ chức

Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực tại diễn đàn IPU

Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực tại diễn đàn IPU

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm tại IPU.