TV& VIDEO

Đảng Cương lĩnh Công dân

Bầu cử Quốc hội tại Ba Lan sẽ diễn ra hôm nay (25/10)

Bầu cử Quốc hội tại Ba Lan sẽ diễn ra hôm nay (25/10)

VTV.vn - Hôm nay (25/10), tại Ba Lan sẽ diễn ra bầu cử Quốc hội và từ đó để thành lập một chính phủ mới cho 4 năm tiếp theo.