đảng cứu quốc Campuchia

Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia ra hầu tòa

Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc Campuchia ra hầu tòa

VTV.vn - Ông Kem Sokha, Phó Chủ tịch Đảng Cứu quốc đối lập Campuchia đã đến hầu tòa theo giấy triệu tập của công tố viên tòa án thủ đô Phnom Penh.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive