TV& VIDEO

Đảng Dân chủ Nhật Bản

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản

Tổng Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản

VTV.vn - Ngày 17/9, tại Tokyo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản Okada Katsuya.