TV& VIDEO

đáng khâm phục

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu

Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu

VTV.vn - Chiều 14/6 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đã tổ chức lễ "Tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu Việt Nam năm 2016".